Hirado Kinzoku Kogyo Co.,Ltd

6-22-37, Tsukiguma, Hakata Ward, 812-0858 Fukuoka
Japan
Telefon +81-92-5033421
Fax +81-92-5036749

Hallenplan

GIFA 2019 Hallenplan (Halle 16): Stand B34

Geländeplan

GIFA 2019 Geländeplan: Halle 16