BERDYCHIV MACHINE-BUILDING PLANT 'PROGRESS' LTD.

Kudryarskastr. 3/5, 04053 Kyiv
Ukraine
Telefon +380-044-4903888
Fax +380-044-4903899
info@bmzprogress.com

Hallenplan

METEC 2019 Hallenplan (Halle 3): Stand F26

Geländeplan

METEC 2019 Geländeplan: Halle 3